Back

Mattias Nordéus
Zoochosis
19.03—17.04.21

Gallery Steinsland Berliner är stolta att få presentera Zoochosis, en utställning av Mattias Nordéus. Nordéus konstruerar figurer i furu som sedan målas med akryl och olja till porträtt av honom själv, familj och vänner. Figurernas uttryck är inspirerade dels av konstnärernas långvariga intresse för spelanimation (särskilt den avslöjande kantigheten i tidig sådan), dels av kanoniska format och grepp funna i västerländsk konsthistoria och dels av måleriets begränsningar och möjligheter.

Ofta förekommande i Nordéus figurvärld är människans sökande efter tillflykt via snabba stimuli som t.ex. spel och berusning. Referenser till krigsspel och verklig strid förekommer i form av återkommande soldater i miniatyrformat, ibland avbildade som beskyddare medans de vid andra tillfällen liknar sårbara barn i behov av tröst. Utställningens titel Zoochosis syftar på ett depressivt tillstånd som har noterats bland djur i fångenskap.

Som en följd av stress och ofrihet uppvisar djuren över tid ovanliga beteenden som präglas framför allt av passivitet och destruktivitet. Nordéus liknar i sin utställning detta fenomen med en besläktad attityd i vårt eget samhälle. Ett antal av utställningens figurer är placerade i en kroppsställning som känns igen hos t.ex. apor. Likt de lealösa zoodjuren som behandlas med sedativa preparat eller distraherande lekar, ägnar sig Nordéus mänskliga motparter åt självtröst och distraktion i hopp om bättre tider.

Mattias Nordéus (f. 1978) är en svensk målare som ofta återkommer till skulpturen. Han har studerat vid Konsthögskolan i Malmö och är för närvarande bosatt och verksam i Malmö.